HƯỚNG DẪN MẪU MỞ TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC

Quý Nhà đầu tư vui lòng cung cấp các chứng từ sau để mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS)

Nhà đầu tư cá nhân (tải mẫu hợp đồng):

 • 02 bản sao Chứng minh nhân dân (không quá 15 năm)
 • 02 bản Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán
 • 02 Phiếu đăng ký giao dịch trực tuyến và giao dịch qua điện thoại.
 • 02 bản Hợp đồng mở tài khoản giao dịch ký quỹ kiêm hợp đồng cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ (Trường hợp khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ)

Nhà đầu tư tổ chức (tải mẫu hợp đồng):

 • 01 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập đối với tổ chức xã hội (có công chứng không quá 3 tháng)
 • 01 Bản sao Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc, Kế toán trưởng và những người có liên quan (có công chứng)
 • 01 Bản sao chứng minh nhân dân của những người có liên quan nêu trên (không phải công chứng)
 • 01 Giấy đăng ký chữ ký mẫu
 • 02 Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán
 • 02 Phiếu đăng ký giao dịch trực tuyến và giao dịch qua điện thoại.

HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Nhà đầu tư nước ngoài phải được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (TTLK) cấp Mã số Giao dịch Chứng khoán để giao dịch trên thị trường Chứng khoán Việt Nam. Các thủ tục này phải được thực hiện thông qua thành viên lưu ký.

Nhà đầu tư Cá nhân nước ngoài

Thủ tục đề nghị cấp Mã số giao dịch Chứng khoán và mở tài khoản tại TPS:

 • 01 Giấy đăng ký mã số giao dịch (tải mẫu)
 • 01 Bản sao hợp lệ Hộ chiếu còn hiệu lực (*)
 • 02 Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán (tải mẫu hợp đồng)
 • 02 Phiếu đăng ký giao dịch trực tuyến và giao dịch qua điện thoại.

Thủ tục mở tài khoản đầu tư gián tiếp tại Ngân hàng BIDV

 • 01 Giấy đăng ký mở tài khoản Ngân hàng tại Ngân hàng BIDV (tải mẫu)
 • 01 Bản sao hợp lệ Hộ chiếu còn hiệu lực (*)

Nếu Quý Nhà đầu tư đã có mã số giao dịch chứng khoán, Quý Nhà đầu tư mở 1 tài khoản để giao dịch và lưu ký chứng khoán tại TPS thì cần phải nộp những giấy tờ sau đây:

 • 02 Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán
 • 02 Phiếu đăng ký giao dịch trực tuyến và giao dịch qua điện thoại.
 • 01 Bản sao hợp lệ Hộ chiếu còn hiệu lực
 • 01 Bản photo Giấy chứng nhận mã số giao dịch

Nhà đầu tư Tổ chức nước ngoài

Thủ tục đề nghị cấp Mã số giao dịch Chứng khoán và mở tài khoản tại TPS:

 • 01 Giấy đăng ký mã số giao dịch
 • 02 Bản sao hợp lệ Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. (*)
 • 02 Giấy chỉ định người đại diện tổ chức (*)
 • 02 Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu của người đại diện tổ chức
 • 02 Điều lệ tổ chức (*)
 • 03 Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán

Ghi chú: Chứng từ (*) phải được công chứng tại Đại Sứ quán/Tổng lãnh sự quán Việt Nam đặt tại nước bản xứ hoặc tại bất kỳ điểm công chứng nào tại Việt Nam và bản dịch tiếng Việt kèm theo.

Thủ tục mở tài khoản đầu tư gián tiếp tại Ngân hàng BIDV:

 • 01 Giấy đăng ký mở tài khoản Ngân hàng tại Ngân hàng BIDV
 • 01 Bản sao hợp lệ Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. (*)
 • 01 Giấy chỉ định người đại diện tổ chức (*)
 • 01 Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu của người đại diện tổ chức
 • 01 Điều lệ tổ chức (*)

Nếu Quý Nhà đầu tư đã có mã số giao dịch chứng khoán, lưu ký tại ngân hàng lưu ký, Quý Nhà đầu tư mở 1 tài khoản để giao dịch tại TPS thì cần phải nộp những giấy tờ sau đây:

 • 01 Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán
 • 01 Bản photo Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán
 • 01 Giấy ủy quyền giao dịch tại TPS (nếu có)

THAY ĐỔI THÔNG TIN

Khi muốn thay đổi thông tin cá nhân (CMND, số điện thoại, email, địa chỉ, ….), Quý Nhà đầu tư cần điền đầy đủ thông tin cá nhân, thông tin cũ và mới vào Giấy đề nghị thay đổi thông tin (tải mẫu đơn)

Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ thêm.

Tổng đài: (84) 28 3911 8014

ỦY QUYỀN

Khi muốn thực hiện uỷ quyền giao dịch chứng khoán, Quý Nhà đầu tư cần cung cấp các chứng từ sau:

Cá nhân:

 • Ủy quyền (UQ) cá nhân cho cá nhân (tải mẫu đơn)
 • 01 Bản sao CMND của người được UQ
 • 01 Giấy UQ cá nhân cho cá nhân (có công chứng)

Tổ chức:

 • Ủy quyền tổ chức cho nhân viên (tải mẫu đơn)
 • 01 Bản sao CMND của người
 • được UQ 01 Giấy UQ tổ chức cho nhân viên

ĐÓNG TÀI KHOẢN

Trường hợp Nhà đầu tư đóng TK và chuyển tất cả CK sang công ty chứng khoán khác (tải mẫu đơn):

 • 01 bản hợp đồng mở tài khoản tại công ty chứng khoán mới (bản copy)
 • 02 giấy đề nghị tất toán tài khoản

Trường hợp Nhà đầu tư chuyển chứng khoán sang công ty chứng khoán khác và không đóng tài khoản giao dịch tại TPS:

 • 01 bản hợp đồng mở tài khoản tại công ty chứng khoán mới
 • 02 giấy đề nghị chuyển khoản không đóng tài khoản tại TPS
 • Chuyển khoản 1 phần chứng khoán (tải mẫu đơn)
 • Chuyển khoản toàn bộ chứng khoán (tải mẫu đơn )