LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN

Khách hàng chỉ có thể thực hiện lệnh bán chứng khoán sau khi đã hoàn tất thủ tục lưu ký. Hồ sơ lưu ký, gồm:

 • Sổ/ Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc).
 • CMND/Hộ chiếu (bản phô tô và bản gốc để đối chiếu) nếu Khách hàng là cá nhân hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu Khách hàng là tổ chức.
 • Phiếu gửi chứng khoán (mẫu 08A/LK) : 03 bản
 • Trường hợp Ngày cấp CMND trên Số hoặc tại tổ chức phát hành sai khác so với tài khoản giao dịch chứng khoán tại TPS, Quý khách sử dụng mẫu Phiếu gửi chứng khoán (mẫu 08B/LK)
 • Giấy ủy quyền: 01 bản (nếu có)

Lưu ý:

 • Việc ký gửi chứng khoán của Khách hàng chỉ thành công khi thông tin (họ tên, số và ngày cấp CMND/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) của Khách hàng trên Sổ/ Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán trùng khớp với thông tin trên CMND/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và với thông tin Khách hàng đã đăng ký tại TPS.
 • Trường hợp có bất kỳ sai khác thông tin nào, Khách hàng vui lòng liên hệ với TPS để được hướng dẫn và thực hiện.

Các bước thực hiện

Khách hàng có thể thực hiện việc lưu ký chứng khoán theo một trong hai phương thức sau:

 • Lưu ký trực tiếp tại TPS: Khách hàng có chứng khoán trực tiếp đến Quầy Lưu ký của TPS để thực hiện thủ tục lưu ký. TPS sẽ thông báo kết quả lưu ký cho Khách hàng sau khi lưu ký thành công.
 • Lưu ký từ xa: Khách hàng gửi bộ hồ sơ lưu ký đầy đủ bằng thư bảo đảm tới địa chỉ của TPS (tham khảo địa chỉ được cập nhật trên website của TPS. TPS sẽ thực hiện thủ tục lưu ký và thông báo kết quả lưu ký cho khách hàng sau khi lưu ký thành công.

Lưu ý: TPS không chịu trách nhiệm về việc thất lạc hồ sơ trong quá trình vận chuyển qua đường bưu điện.

HƯỚNG DẪN RÚT CHỨNG KHOÁN ĐÃ LƯU KÝ

Khách hàng có nhu cầu rút chứng khoán đã lưu ký vui lòng liên hệ Quầy Lưu ký của TPS để được tư vấn và hướng dẫn thủ tục.

Hồ sơ rút chứng khoán bao gồm:

 • Giấy đề nghị rút chứng khoán: 04 bản
 • CMND (bản sao và bản chính để đối chiếu) nếu Khách hàng là cá nhân hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu Khách hàng là tổ chức

Lưu ý:

 • Theo quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Khách hàng chỉ được yêu cầu rút chứng khoán trong phạm vi số lượng chứng khoán sở hữu trên các tài khoản lưu ký trừ số lượng chứng khoán đang bị tạm giữ, cầm cố.
 • TPS sẽ thông báo kết quả rút chứng khoán cho Khách hàng khi hồ sơ hợp lệ được chấp thuận bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Mọi thắc mắc về dịch vụ lưu ký chứng khoán của TPS, xin vui lòng liên hệ Phòng lưu ký